Hedef ve İlkeler
Hedef ve İlkeler

MÜŞTERİ ODAKLI OLMAK;

Müşterilerimizin işlerini geliştirmek, onların beklenti ve ihtiyaçlarına en üst seviyede hizmet vermek önceliğimizdir. Hizmetlerimizi zamanında yerine getirerek, iş ortaklarımıza değer vererek saygı, paylaşma ve adalet ölçüsünde iş birliği yaparak , güven ortamında uzun yıllar çalışmaktır.
 
BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE ÖNCÜ OLMAK;
Grubumuzun ana hedefi, faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü ve örnek olmaktır. Bu hedeflere ulaşmakta, kullanılmayan farklı çözüm yolları, teknolojik gelişimlerin sektöre uyarlanması ve yapılan analitik çalışmalarla aynı yere farklı açıdan bakarak, bulunduğu sektörlere farklı bir bakış açısı getirmektir. Amacımız sektörlerimizde en iyi yapandan, çok daha iyi yapmaktır.
 
MUTLU ÇALIŞANLAR;
Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. Amacımız çalışanların en çok tercih ettiği ve uzun yılar çalıştığı grup olmaktır. En başarılı personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve düşüncesinden maksimum fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan sağlamak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, SÖZ GRUP ’ un kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.
 
SÜREKLİ GELİŞİM VE DEĞER KATMA;
Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere, sermayenin hakkı olan kârı sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.
 
ÜSTÜN İŞ AHLAKI VE ÇALIŞMA İLKELERİNE UYMA;
Tüm ilişkilerimizde adil paylaşımcı ve karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, bütün etik kurallarına uymak, yasalara ve ahlak kurallarına bağlı kalmak ana ilkemizdir. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla olan bütün ilişkilerimizde mütevazi olmak, paylaşımcı olmak ve dürüstlük en önceliğimizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.
 


1 96